Framprisene 2014 til Nahrgang og Strann

Frampriser 1_650x471.jpg

Fra prisutdelingen torsdag 13. november. Fra venstre: Karl-Birger Strann, NINA – Norsk institutt for naturforskning. Administrerende direktør ved Framsenteret AS, Are, Johnsen,Jasmine Nahrgang fra UiT Norges arktiske universitet og Jo Jorem Aarseth, forskningskoordinator ved Framsenteret og sekretær for juryen.Foto: Helge M. Markusson.

Prisene, som består av 25.000 kroner, diplom og et kunstverk, ble delt ut under Framdagen fredag 13. november. Framdagen er et årlig arrangement som skal bidra til tverrfaglig samarbeid, økt profesjonell og sosial kontakt samt inspirere til bedre og bredere formidling. 

Her er juryens begrunnelse

Vinneren av Framsenterets forskningspris for 2014: 

Jasmine Nahrgang.jpg

Jasmine Nahrgang, Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

"Framsenterets forskningspris for 2014 går til en forsker som, sin unge alder tatt i betraktning, gjennom flere år har hatt en omfattende vitenskapelig produksjon av meget høy kvalitet, først og fremst gjennom artikler publisert i internasjonale journaler. Prisvinneren sitt forskningssamarbeid, nasjonalt og særlig internasjonalt, er svært omfattende. I tillegg formidles forskningen aktivt på internasjonale konferanser og i media. Prisvinneren evner i stor grad å hente betydelige forskningsmidler til egen forskning fra en rekke ulike finansieringskilder. Vinneren har også vist stor vilje til å veilede studenter og være aktiv i undervisning.

Komitéen konkluderer med at prisvinneren fyller alle kriteriene for Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og ser vedkommende som en svært god representant for arbeidet som ligger til grunn for og gjøres i et av flaggskipene i Framsenteret."

Komitéen for Framprisene, Framsenteret 2014

 

Vinneren av Framsenterets formidlingspris for 2014:

Karl-Birger Strann_360x444.jpg

Karl-Birger Strann, Seniorforsker, NINA – Norsk institutt for naturforskning

"Framsenterets formidlingspris for 2014 går til en forsker som i mange år har formidlet mye, bredt og godt. Vinneren er en aktiv og positiv formidler, som behersker de tradisjonelle kanalene godt, gjennom intervjuer i TV, radio, aviser, foredragsvirksomhet og bokutgivelser, og er selv ofte initiativtakeren til formidlingen. I tillegg viser prisvinneren engasjement for formidling til nye generasjoner, noe som ofte krever en innsats utover det som kan forventes. Prisvinneren oppfyller alle kriteriene til formidlingsprisen.

Prisvinneren er en meget verdig vinner av årets formidlingspris."

Komitéen for Framprisene, Framsenteret 2014

Stikkord: