Forskerne kommer til forskningsdagene 2014

04 European brown bear -Alexander Kopatz copy.jpg

Lær mer om bjørnen under årets forskningsdager. Men da må du komme til Troms, for der turnerer Forskerne kommer! i år. Foto: Alex Kopatz, Bioforsk.   

#Tenklittpådet 

Hvor er bjørnen? – Plast, et hav av søppel? – Hvordan trene opp en sel? – Hvordan kommuniserer fuglene? – Miljøgifter, påvirker det oss som bor i nord? 

 

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret

Forskere og formidlingsfolk fra noen av senterets 20 medlemsinstitusjoner reiser rundt og med undervisningspakker til videregående skoler. Om kveldene inviterer vi publikum til foredragsmøter og en kopp kaffe. I år skal vi besøke sju steder og seks kommuner i Troms. Arrangementene er et samarbeid med Halti Næringshage, Senja Næringshage og Kunnskapsparken Nord.

Forskern kommer_klistremerke_korrektur copy.jpg

Årets lag

Allison Bailey er stipendiat ved Norsk Polarinstitutt og forsker på miljøgifter.

Linda Hansen er forsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning og forsker på miljøgifter.

Paul Eric Aspholm er forsker og naturveileder ved Bioforsk sin stasjon på Svanhovd i Finnmark, og forsker blant annet på brunbjørn.

Helge M. Markusson er formidlingskoordinator ved Framsenteret.

Årets emner:

Hva vet vi om brunbjørnen?

Den er svær, den kan være farlig, men svært få har sett den. Hva vet du egentlig om brunbjørnen, det største rovdyret på norsk fastland?

Hvordan påvirkes miljøet av havforsuring

Noen kaller havforsuringen for et kaotisk og farlig kjemisk eksperiment, minst like skadelig som den globale oppvarmingen. Faktum er at det er forsket svært lite på virkningene av surere hav. Det er i ferd med å endres, og flere av institusjonene i Framsenteret er i gang med viktige prosjekt for å skaffe kunnskap om havforsuringen? Allison Bailey fra Norsk Polarinstitutt skal fortelle mer om det.

Plast, et hav av søppel                        

Det handler om det vi alle kan observere i fjæra. Men også om de store mengdene som driver i overflaten utenfor kysten vår – og alt som blir liggende på havets bunn. Plastavfall er et av verdens største miljøproblem. Linda Hansen er forsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning

Forskerne kommer 2 copy.jpg

Forskningstorg. Forsker og seksjonsleder ved NILU– Norsk institutt for luftforskning ved Framsenteret, Dorte Herzke, leder et større europeisk forskningsprogram om plast i hav. Hun er en av mange du kan møte på forskningstorget i Tromsø 19.- 20. september. Her er Dorte i aksjon på forskningstorget i Tromsø i september 2012. Foto: Framsenteret.

Forskningstorget

Som vanlig vil Framsenteret vises svært godt på forskningstorget i Tromsø. Forskningstorget som er en del av de årlige nasjonale forskningsdagene, arrangeres av Norges forskningsråd i samarbeid med lokale arrangører. Årets tema er kommunikasjon.

Lurer du på hva fuglene kan fortelle oss, da har vi en forsker fra NINA – Norsk institutt for naturforskning som vil stå klar og fortelle om det!

Forskere fra Norsk Polarinstitutt og NILU – Norsk institutt for luftforskning vil fortelle om plast som en miljøtrussel. Plastavfall kan fraktes over lange avstander som følge av vær og vind. Store mengder følger også havstrømmene. Dermed er problemene globale og ikke bare noe som løses ved lokale tiltak.

Møt folk fra Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og Polaria som vil forklare deg masse om hvordan dyr og organismer i havet kommuniserer. Og hvordan trener du opp en sel? Møt opp på forskningstorget på Strandtorget i Tromsø 19. og 20. september, så får du vite mer!

I tillegg har Norsk Polarinstitutt åpen dag på sitt bibliotek på Framsenteret søndag 21. september. Les mer om aktivitetene her.

Årets turnérute:

Fredag 19.september 11.00 – 15.00: Tromsø (Forskningstorget)

Lørdag 20. september 11.00 – 15.00: Tromsø (Forskningstorget)

Lørdag 20. september 18.00: Nordreisa, Sieima, Reisadalen.

Mandag 22. september 08.30: Nordreisa, Nord-Troms videregående skole, Storslett.

Mandag 22. september 17.00: Storfjord, Skibotnsenteret, Skibotn.

Tirsdag 23. september 12.00: Høgskolen i Harstad.

Tirsdag 23. september 18.30: Harstad, Studenthuset Ludo.

Onsdag 24. september 12.00: Lenvik, Senja videregående skole, Finnfjordbotn.

Onsdag 24. september 18.00: Målselv, Istindportalen, Heggelia.

Åpent bibliotek

Søndag 28. september holder Norsk Polarinstitutt søndagsåpent sitt bibliotek på Framsenteret. Du kan lese mer om arrangementet her.

forskningsdagene.jpg

 

Stikkord: