Fokus på klimaendringer

Klimaet i Arktis er viktig for det globale klimaet. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

-Global oppvarming er en av de største utfordringer jordas befolkning står overfor. Klimaet i Arktis er viktig for det globale klimaet, og det har de siste årene blitt kartlagt store endringer i regionen, sier klimarådgiver Ellen Øseth ved Norsk Polarinstiuttt. Hun er hovedredaktør for det nyeste Ottar-magasinet som i sin helhet er viet klimaendringer i nord. De fleste artiklene er skrevet av personer ansatt i institusjoner som er medlem i Framsenteret.

Ottar – Mot er varmere og våtere klima? inneholder følgende artikler:

 • Arktis – en viktig brikke i klimasystemet: Ellen Øseth og Birgit Njåstad, Norsk Polarinstitutt.
 • Framtidig klimnautvikling i norsk Arktis: Eirik J. Førland, Meterologisk Institutt og Inger Hanssen-Bauer, Høgskolen i Telemark.
 • Havstigning i Nord-Norge: Helge Drange, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret.
 • Oseanografi og klima i Barentshavet: Harald Loeng og Randi Ingvaldsen, Havforskningsinstituttet.
 • Hva skjer med naturmiljøet rundt oss?: Audun Stien, Norsk institutt for naturforskning.
 • Klimaendringer og effekter på økosystemet i Barentshavet: Harald Loeng og Geir Ottersen, Havforskningsinstituttet.
 • Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord: Grete K. Hovelsrud, CICERO.
 • Klimaendringenes påvirkning på lakseoppdrett i nord: Arild Buanes og Eirik Mikkelsen, Norut.
 • Nord-norsk landbruk i et endret klima: Arne Grønlund og Espen Haugland, Bioforsk.
 • Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?: Morten Halvorsen, Museum Nord – Vesterålsmuseet.
 • Samisk kultur under et klima i endring: Gunn-Britt Retter, Samisk høgskole.
 • Skipsfart i Arktis: Gunnar Sander, Norsk Polarinstitutt.

Tidsskriftet Ottar gis ut av Tromsø museum.

Stikkord: