Får 23 millioner til nytt observatorium

Kartverket får 23 millioner til å starte bygging av nytt observatorium i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg. 

Av Anne Jørgensen, Kartverket

Kartverket får 23,1 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett til å starte bygging av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Observatoriet legger grunnlag for nøyaktig klimaovervåking i nordområdene. 

Fantastisk god nyhet

– Dette er en fantastisk god nyhet for oss. Vi er svært fornøyd! Nå kan vi for alvor sette i gang arbeidet som vil få stor betydning fremover. Presisjonsmålinger fra observatoriet ligger til grunn for alt Kartverket gjør. Vi vil få en nøkkelrolle i det globale nettverket av tilsvarende observatorier, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Investering på 219 millioner

Regjeringen bestemte før jul at det skal bygges nytt observatorium i Ny-Ålesund. l tillegg til startbevilgningen på 23 millioner kroner på revidert nasjonalbudsjett i år foreslår regjeringen samtidig en fullmakt på 196 millioner kroner for å kunne foreta bestillinger for de neste årene. Det betyr at prosjektet med dette er fullfinansiert. Oppgraderingen innebærer investeringer på til sammen 219 millioner kroner. Nye antenner med ny teknologi og et satellitt laserinstrument skal sørge for bedre jordobservasjon og et bedre grunnlag for globale studier om klimaendringer.

Les Miljøverndepartementets pressemelding om bevilgningen.

Etablerer hovedprosjekt

– Vi gleder oss til å starte dette arbeidet. Vi skal bygge et nytt observatorium med nye antenner i et arktisk klima og jobber nå med å etablere et hovedprosjekt for arbeidet. Vårt mål er å få bestilt antenner så snart Sysselmannen godkjenner konsekvensutredningen, sier divisjonsdirektør Per Erik Opseth i Kartverket.

Signaler fra verdensrommet

Observatoriets VLBI antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) tar imot signaler fra verdensrommet. Dette gjør det mulig å kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet. Kartleggingen er nødvendig for å beregne jordobservasjonssatellittenes bane. Presise satellittbaner er nødvendig for nøyaktig klimaovervåking.

Gjennomføringen av nytt observatorium i Ny-Ålesund vil ta fem år fra oppstart til nye antenner står klare. Deretter trengs tre års overlapp i målinger for å sikre tidsserier før gammel infrastruktur kobles ut.

Les mer om Kartverkets geodetiske observatorium i Ny Ålesund.

Stikkord: