Det oseanografiske arbeidet fullført

Tore Hattermann ved en av de tre oseanografiske målestasjonene. Nøyaktige GPS-data er brukt for å beregne hvor langt bambusstakene har flyttet seg med isen i løpet av de siste tolv månedene. Foto: Johan Hustadnes / Norsk Polarinstitutt.

De seks deltakerne på årets ICE-Fimbulisen-ekspedisjon har oppsøkt de samme målestasjonene som fjorårets ekspedisjon utførte målinger på for ett år siden. Målestasjonene har målt strøm, temperatur, saltinnhold og oksygeninnhold i havet under Fimbulisen.

Nå er dataene fra instrumentene lastet opp og allerede lagret på sørverne i Tromsø. Instrumentene på sin side er gravd ned igjen i isen og klare til å logge data i enda et år. 

Disse dataene er helt unike og vi vil garantert få mye informasjon og mye ny viten om Fimbulisen fra disse dataene, sier prosjektleder Ole Anders Nøst fra Norsk Polarinstitutt.  

Målet med forskningsprosjektet på Fimbulisen er å få innsikt i issmeltingen på undersiden av isen i dette området av Dronning Maud Land.

Selv om det oseanografiske arbeidet er avsluttet for i år på Fimbulisen, er flere av ekspedisjonsdeltakerne godt i gang med det glasiologiske arbeidet. Det planlagte glasiologiprogrammet er omfattende, og beregnes å vare i ytterligere 4-5 uker.

De oseanografiske og glasiologiske resultatene analyseres hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø, og i løpet av våren 2011 vil de første resultatene være klare.

Du kan følge ekspedisjonen med daglige oppdateringer via prosjektets nettside.

Denne artikkelen er skrevet av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt.

 

Forsidefoto: Norsk forskningsinstitusjon henter klimadata fra Antarktis.Bildet viser de seks ekspedisjonsdeltakerne før de reiste fra den norske stasjonen Troll i Dronning Maud Land og mot Fimbulisen. Fra venstre Stein Tronstad (ekspedisjonsleder), Elvar Ørn Kjartansson, Johan Hustadnes, Tore Hattermann, Kirsty Langley og Kjetil Bakkland. Foto: Elvar Ørn Kjartansson, Norsk Polarinstitutt.

 

Stikkord: