Da lundedamene dro

To lunder_foto Tone K Reiertsen_650x432.jpg

Foto/frontfoto: Tone Kristin Reiertsen

Av Tone Kristin Reiertsen, NINA/Framsenteret

Lunden er kanskje den mest karismatiske av sjøfuglene – med sitt fargerike nebb og sine oransje bein. Selv om det finnes forskere som har viet hele sitt liv til å forske på lunden – er det fortsatt mange mysterier igjen rundt denne fuglen. På Hornøya gjorde vi nettopp et funn som overasket oss – og gjorde lunden enda mer mystisk og spennende.

Lyslogger

Lunden har lenge vært gjenstand for vår nysgjerrighet også her på Hornøya. Den er en av åtte sjøfugl-arter som har flydd rundt i forskningens tjeneste med lysloggere festet på seg. Dvs små dataloggere som festes til en ring på fuglens fot. Disse loggerne gir oss fuglens daglige posisjoner. Dette gir unik kunnskap om fuglens høst- og vinter- utbredelse, samt adferd i deler av året hvor dette vanligvis er veldig vanskelig å studere.

Ny kunnskap

Den nye kunnskapen vi fikk om lundens vinter-utbredelse er et tilfelle hvor nye svar avler frem flere spørsmål. Resultatene som kom frem fra dette studiet overrasket. Ikke bare gav det oss verdifull kunnskap om hvor lunden fra Hornøya tilbringer høst- og vintermånedene. Kunnskap som er nødvendig for å forstå sjøfuglenes forbindelse til det marine miljøet og hvilke forhold som påvirker dem. – Vi oppdaget også at hannene og hunnene fra Hornøya tilbringer vinteren i ulike områder.

Lunde utbredelse Høst_650x549.jpg

ILL: Utbredelse lunde om høsten.

Lunde utbredelse Vinter_650x556.jpg

Ill: Utbredelse lunde om vinteren.

Lunde-damene drar nemlig til havområdet nord for Island, midt ute i Nord-Atlanteren, mens lunde-herrene forblir i det sør-østlige Barentshavet hele vinteren igjennom. Om høsten er begge kjønnene i Barentshavet. Det finnes få studier som så tydelig viser at hanner og hunner hos sjøfugl gjør så ulike ting om vinteren som det vi her ser hos lundene. Hvorfor i alle dager tilbringer de vinteren på ulike steder?

Ulikt energibehov

Kanskje er det slik at lunde-hunner og -hanner har forskjellige nærings- eller energi- behov og dermed trenger å beite på ulike byttedyr eller oppholde seg under ulike forhold. Dette er ikke usannsynlig siden hunnen produserer og legger egget, noe som er energikrevende. Det er mulig hunnen derfor må dra et annet sted for å finne den type mat eller oppnå de energikrav som trengs. Dataene fra lysloggerne forteller oss en del om adferden til fuglene – og vi fant at adferden var forskjellig. Hunnene flyr mindre og bruker mer tid til hvile på sjøen under sitt opphold nord for Island, enn det hannene gjør gjennom vinteren i Barentshavet. I tillegg fant vi at det var varmere i havet nord for Island enn i Barentshavet.

Nye spørsmål

Studiet av lundens vinterutbredelse er et pågående forskningsstudie, og alle svarene finnes ikke enda. Men det illustrerer hvordan ny kunnskap avler nye spørsmål. Selv om lundefuglen er en av de mest studerte sjøfuglene i våre farvann – er det likevel knyttet mange uløste gåter til dens liv. Fremtidens forskning kan ikke bli annet enn spennende, og jeg gleder meg.

 

 

 

Stikkord: