Biologisk mangfold av arktiske beitedyr styrt av planter og rovdyr

gås2_650x433.jpg

Resultatet av studien viser at mangfoldet av plante-etende dyr i Arktis er høyere i områder med høyere planteproduksjon og med høyere mangfold av rovdyr. Foto: Johnny Bakken. Frontfoto: NINA.

For å kunne forutse økosystemenes responser til raske, pågående miljøendringer trenger vi å forstå de bakenforliggende kreftene som former biologisk mangfold. Beitedyrene spiller en nøkkelrolle i hvordan landøkosystemene i Arktis fungerer. Det biologiske mangfoldet av beitedyr i Arktis varierer, men inntil nylig visste vi ikke om dette er mest relatert til fysiske miljøfaktorer, som temperatur, eller biotiske faktorer, som planteproduktivitet.

Internasjonalt

Et forskningsteam bestående av forskere fra 10 ulike land har satt sammen tilgjengelig informasjon om fordelingen av alle de 73 artene av plantespisende virveldyr som finnes i Arktis, inkludert gjess, reinsdyr og karibu, lemmen og frittgående sau. Plante-etende virveldyr er spesielt viktige fordi de påvirker strukturen og dynamikken til plantesamfunnene og videre er en viktig næringskilde for rovdyr. Resultatet av studien viser at mangfoldet av plante-etende dyr i Arktis er høyere i områder med høyere planteproduksjon og med høyere mangfold av rovdyr.

Viktig for biologisk mangfold

-At beitedyr er påvirket av hva de spiser (planter) og hvem som spiser dem igjen (rovdyr) er i seg selv ikke spesielt overraskende, sier Isabel C Barrio, postdoktor ved Universitetet på Island og hovedforfatter av denne studien.

-Det virkelig spennende er at vårt studie indikerer at samspillet mellom planter, beitedyr og rovdyr er veldig viktig for biologisk mangfold over store romlige skalaer i hele Arktis. I disse økosystemene var mønstrene i biologisk mangfold tidligere antatt å være mest påvirket av temperatur, forteller Barrio.

Økt forståelse

Virve Ravolainen, forsker ved Norsk Polarinstitutt er medforfatter av artikkelen.

-Dette er et viktig første skritt mot det å forstå hvordan beitedyrenes biologisk mangfold varierer i Arktis. Vi vet at arktiske økosystemer generelt er spesielt sårbare for klimaendringer. Når vi øker vår forståelse av hvordan samspillet mellom planter og beitedyr fungerer i Arktis, blir vi bedre rustet til å forvalte disse økosystemene for framtiden, sier Ravolainen.

Forskernettverk

Studiet «Biotic interactions mediate patters of herbivore diversity in the Arctic» er resultatet av et nytt forskernettverk, the Herbivore Network, og har blant annet fått økonomisk støtte fra Framsenteret, gjennom insentivmiddelordningen.

Referanse:

Isabel C Barrio, C Guillermo Bueno, Maite Gartzia, Eeva M Soininen, Katie S Christie, James D M Speed, Virve T Ravolainen, Bruce C Forbes, Gilles Gauthier, Tim Horstkotte, Katrine S Hoset, Toke T Høye, Ingibjörg Svala Jónsdóttir, Esther Lévesque, Martin A Mörsdorf, Johan Olofsson, Philip A Wookey and David S Hik. Biotic interactions mediate patterns of herbivore diversity in the Arctic. Global Ecology and Biogeography [DOI: 10.1111/geb.12470]

Stikkord: