Bildt til Arctic Frontiers

Tromsø blir i januar 2013 arena for et møte mellom flere sentrale ministere fra land med interesser i nordområdene. Den siste bekreftede innleder på regjeringsnivå er Sveriges utenriksminister Carl Bildt. Den svenske utenriksministeren vil tale på Arctic Frontiers sin policy-seksjon mandag 21. januar 2013 sammen med en prominent rekke innledere som blant annet tegner vår egen statsminister, Jens Stoltenberg, den islandske industriministeren, Steingrímur Sigfússin, kommissæren med ansvar for EU havene, Maria Damanaki, og vår egen fiskeriminister, Lisbeth Berg Hansen.

Carl Bildt sin deltakelse på konferansen viser at arktiske spørsmål står stadig høyere på agendaen til regjeringer på den nordlige halvkule. Det er samtidig et signal om at Arctic Frontiers blir regnet som en viktig arena å være synlig på for sentrale beslutningstakere i Europa.

Om Arctic Frontiers

Arctic Frontiers er en internasjonal konferanse som hvert år samler beslutningstakere fra politikk, næringsliv og forvaltning, samt ledende forskere fra land som har interesser i Arktis. Arctic Frontiers har etablert seg som den største internasjonale arenaen for å diskutere ulike muligheter, utfordringer og problemstillinger i nord. Arctic Frontiers 2013 har undertittel "Geopolitics and Marine Production in a Changing Arctic"

Arctic Frontiers blir avviklet fra 20. til 25. januar og består av to dager med politikk, mandag og tirsdag, og tre dager med vitenskap, onsdag til fredag. Konferansespråkene er engelsk, norsk og russisk, og talene simultanoversettes. Konferansen har stor nasjonal og internasjonal mediedekning, og overføres live som WebTV via internett på engelsk og russisk.

Arctic Frontiers har utviklet seg til en vesentlig distribusjonskanal for politisk og vitenskapelig tenkning om Arktis. Årets konferanse genererte over 35 000 nedlastinger av artikler og presentasjoner, og hadde omtrent 900 deltakere fra 24 forskjellige nasjoner. Tidligere konferanser har handlet om grensespørsmål, forvaltning, klima, miljøutfordringer fra industriell virksomhet, samfunnsutvikling i nord og energispørsmål. Arctic Frontiers i 2013 fokuserer på geopolitikk, sikkerhet og forvaltningen av biologiske og ikke-biologiske ressurser i en internasjonal kontekst. Se vedlagt invitasjon til konferansen eller www.arcticfrontiers.com for mer informasjon om konferansen.

Stikkord: