Anbefaler å kurse klimajournalister

COPOL-tokt

Foto: Fra COPOL-toktet på Svalbard 2009. Foto: Ole Magnus Rapp, Aftenposten. Forsidefoto: Fokus på Al Gore i Tromsø, mars 2009. Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

26.-27. mai avholdt den norske UNESCO-kommisjonen sitt arbeidsmøte i Tromsø. Sammen med eksperter fra Norsk Polarinstitutt, UiT og media diskuterte kommisjonen hvordan UNESCO kan styrke formidlingen av klimaforskningen.

Den norske UNESCO-kommisjonen består av 16 medlemmer og er oppnevnt av Regjeringen. Den er en rådgivende organ og fungerer som et bindeledd mellom myndighetene og fagmiljøer på UNESCOs ansvarsområder:

    • Utdanning
    • Kultur
    • Kommunikasjon
    • Urfolksspørsmål
    • Vitenskap

"Klima, urfolksspørsmål og mediepolitikk er tema med høy prioritet for UNESCO. Besøket av kommisjonen i Tromsø ga fagmiljøene mulighet til å gi innspill til UNESCOs arbeid rundt klima- og mediepolitikk", sier Alf Håkon Hoel, ny regionsdirektør for Havforskningsinstituttet i Tromsø og medlem i UNESCO-kommisjonen.
 

"Høy kvalitet i vitenskapsjournalistikken står sentralt hvis Norge vil engasjere befolkningen og beslutningstakere i å ta viktige valg i klimaspørsmål", sier Marit Reigstad, professor i arktisk og marin biologi ved UiT. Reigstad var medlem av Regjeringens Klima21 utvalg.

Det anbefales å utvikle et kurstilbud for journalister i formidling av klimaforskning. "Et slikt kurstilbud for norske journalister vil sette nasjonal fokus på den høye kompetansen Tromsø-miljøet har i klima- og nordområdespørsmål", sier Gunn Sissel Jaklin, kommunikasjonsdirektør ved Norsk Polarinstitutt ." Kurset kunne bidra til å videreutvikle viktige relasjoner mellom klimaforskere i Tromsø og norske medier."

 

 

 

Besøket av UNESCO-kommisjonen ble koordinert av Tromsø High North Cluster (THiNC). THiNC er et nettverk av seks forskningsinstitusjoner for å styrke Tromsøs posisjon som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning og utdanning om nordområdene. Deltakerne er UiT, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet , norut.no/”>Norut , nofima.no/”>Nofima og Akvaplan-niva.

 

Denne artikkelen er skrevet av Ute Vogel, Tromsø High North Cluster.

 

Stikkord: