Skjell avslører miljøgifter

Skjell med påmonterte elektroniske sensorer. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

De kan beskrives som gamle vise menn. Blåskjell og muslinger kan leve 400-500 år, og som oftest er de stasjonære. Skjellene tar opp oksygen og næring, og reagerer derfor på de minste endringer i vannkvaliteten.

-Skjellene snakker til oss, og vi har funnet en metode som gjøre at vi forstår hva de sier, forteller seniorforsker Lionel Camus i Akvaplan-niva.

Dette er et samarbeid mellom Polaria og flaggskipet "Klimaendringer fjord og kyst" på Framsenteret med støtte fra Framsenteret og Norges forskningsråd. Også Universitetsenteret på Svalbard (UNIS) er partner i Talking Clams,  ei utstilling for publikum i alle aldre.

Skjellene har årringer som kan tolkes av forskerne, blant annet kan man finne spor av gift i havet. Det sikreste tegn på at noe ikke er som det skal være er at skjellet er lukket. Friske skjell er åpne og jakter på mat som flyter forbi.

Utstillingen i Polaria egner seg godt for skoleklasser. Her forteller Jørgen Berge, Professor ved UNIS om snakkende skjell. Foto: Polaria

-Skjellene kan dermed få en viktig rolle som rapportør, sier Anita Evenset. Hun er forskingsleder i Akvaplan-niva og nestleder i Framsenterets forskningsamarbeeid, “Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.”

Ved å plassere elektroniske sensorer på skjell kan forskerne følge endringer fra sensorer på land. Teknologien til biosensorene er utviklet og produsert i Frankrike av Dr. Jean Charles Massabuau fra CNRS og Universitetet i Bordeaux.

-Giftstoffer fra industri og landbruk er tilstede både i luft og hav. Skjell som har mulighet til å flytte på seg vil holde seg unna områder med gift. Dette er noe vi har sett eksempel på i Sør-Vareanger. Der påviste skjellene både bly og kvikksølv fra gruveindustrien, forteller Evenset.

Utstillingen er et samarbeid mellom Polaria og flaggskipet "Klimaendringer fjord og kyst" på Framsenteret med støtte fra Framsenteret og Norges forskningsråd. 

Følg de snakkende skjellene på Facebook. Her kan du blant annet ta en kunskapstest.

lignende nyheter