Seminar om skipsfart i Arktis

Fredag den 1. november organiserer Flaggskip Polhavet (Framsenteret) og GovArc-nettverket (UiT) et seminar om skipsfart i Arktis.

Program (med forbehold om endringer)

Skipsfart i Arktis

Seminar, 1. november 2013
Flaggskip Polhavet (Framsenteret) og GovArc-nettverket (UiT)
Sted: UiT, Teorifagbygget, Hus 1, Rom 1.417

8.30 – 8.45 Innledning ved Gunnar Sander (Norsk Polarinstitutt) og Maaike Knol (UiT)

8.45 – 9.05 Jørn Eldby (SINTEF): Forventet utvikling i det maritime operasjonsnivå i nord og F&U behov som følge av dette

9.05 – 9.25 Eirik Mikkelsen (NORUT): Ny datakilde om faktiske seilinger i Arktis

9.25 – 9.45 Stig Dalsøren (CICERO): Klima. og miljøeffekter av utslipp til luft fra arktisk skipstrafikk.

9.45 – 10.00: Øivind Endresen (Det Norske Veritas): Modell for framtidig skipsfart i Arktis.

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 10.50: Anders Jelmert (Havforskningsinstituttet):Nye introduksjonsveier for fremmede arter med arktisk skipsfart: Noen biologiske, teknologiske og juridisk utfordringer.

10.50 – 11.10: Hans-­‐Kristian Hernes (UiT) og Lars-­‐Henrik Larsen (Akvaplan): Oversikt over A-­‐LEX (Regulating Arctic shipping) samt Skipsfart i arktisk politikk.

10.10 – 11.30 Piotr Graczyk (UiT): Institutional interplay in Arctic shipping governance: role of the Arctic Council in the development of the IMO’s Polar Code

11.30 – 11.50 Jan Solski (UiT): New rules for the Northern Sea Route – an assessment

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.20:  Are Sydnes (UiT): Old problems meet Arctic conditions, what then?

13.20 – 13.40: Jørn Eldby (SINTEF): Støttesystemer for planlegging og gjennomføring av sikre operasjoner i nord

13.40 – 13.50 Gunnar Sander (Norsk Polarinstitutt): Faggruppen for arktisk skipsfart og anbefalinger om norsk politikk

13.50 – 14.00 Tore Henriksen (UiT): Presentasjon av skipsfartsforskning I K.G. Jebsen-senter for havrett

14.00 – 15.00 Diskusjon: Forskningsutfordringene framover

Du kan melde deg på ved å sende en mail til maaike.knol@uit.no innen onsdag den 30. oktober kl. 12.

 

lignende nyheter