Samarbeider med Kina om polarforskning

Under signeringen i Shanghai i dag deltok flere representanter fra Norge, blant annet forsknings- og høyre utdanningsminister Tora Aasland, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg, samt direktør Jan-Gunnar Winther, forskningsdirektør Kim Holmén og ICE-leder Nalân Koç fra Norsk Polarinstitutt. Foto: Mari Susanne Solerød/Norges forskningsråd.

 

Vi konstaterer med glede at Kina i stadig større grad engasjerer seg i arktiske problemstillinger og forskning. I likhet med Norge har Kina polarforskere som befinner seg i det i internasjonale toppsjiktet, så vi er glade for at landet nå trapper opp sin arktiske forskning, sa Norges minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland ved signeringen.

Det var PRICs direktør Dr Huigen Yang og Norsk Polarinstitutts direktør Dr. Jan-Gunnar Winther som signerte den norsk-kinesiske avtalen om å samarbeide om polarforskning.

Mangfoldig polarsamarbeid
Det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet om polarforskning omfatter samarbeid om blant annet forskning på breer, havis og tilrettelegging for forskningstokt i Arktis.

 − Kina velger å satse på polarforskning og bidrar med avanserte instrumenter,  laboratorier, klimamodeller og ikke minst skarpe hjerner. I tillegg styrker de sitt nærvær på Svalbard og de bygger et nytt, isgående forskningsfartøy , sier Jan-Gunnar Winther.

Gjennom avtalen, som gjelder frem til 2015, forplikter de to instituttene seg til å styrke kommunikasjonen om de aktuelle temaene og til å utveksle informasjon med hverandre. Instituttene skal blant annet samarbeide om komparative studier.

− Med Kina har polarforskningen fått en sterk, ny aktør. Det er naturlig at Norge som ledende polarforskningsnasjon inngår samarbeid med dem. Forskere som deltar i samarbeidet skal få forholdene lagt til rette for felles tolkning og bearbeiding av data som er samlet inn i  prosjektene, sier Winther.

Klimaet er globalt
Statsråd Aasland åpnet tidligere samme dag Norges forskningsråds polarkonferanse med noen betraktninger om betydningen av internasjonalt forskningssamarbeid om klima- og miljøspørsmål.

− Tiltak for å forebygge klimaendringer, eller mangel på samme, i én del av verden, vil påvirke mennesker i andre deler av verden. Derfor er internasjonalt samarbeid om disse spørsmålene essensielt, ikke minst når det gjelder forskning og teknologiutvikling, sa hun.

− Forskning spiller en avgjørende rolle for å forstå klima- og miljøendringene og for å finne svarene på sentrale spørsmål om effektene av disse endringene, sa Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning da hun åpnet Forskningsrådets seminar og polarforskning i Shanghai.

Bra timing
Forskningsrådets norsk-kinesiske seminar er bra timet på flere måter: For det første har det en flott ramme idet den finer sted på den norske paviljongen i verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai. For det andre gir den norske og kinesiske klima- og miljøforskere en anledning til å møtes for å diskutere konkrete samarbeidsprosjekter.

− I juni lyste programmene NORKLIMA og MILJØ 2015 ut midler til norsk-kinesiske forskningsprosjekter.  Søknadsfristen er den 1. desember, så dette er et godt tidspunkt for de aktuelle forskerne å møtes for å diskutere mulige prosjekter, sier divisjonsdirektør Anne Kirsten Broch Mathiesen i Forskningsrådet.
 

Tekst: Mari Susanne Solerød, Norges forskningsråd

Forsidefoto: Norsk Polarinstitutt.

lignende nyheter