Polarmiljøsenteret AS

Polarmiljøsenteret AS har pr 1. januar 2010 følgende styre:

Seniorrådgiver Aase Tveito, styreleder
Seniorrådgiver Roy B. Bruun, Norsk Polarinstitutt
Ass. direktør Anton Giæver, Akvaplan-niva
Forskningssjef Sidsel Grønvik, NINA
Forskningssjef Torkjel Sandanger, NILU
Fylkeskartsjef Arne Olav Berg, Statens kartverk Tromsø
Rådgiver Alf Kristiansen, Kystverket

lignende nyheter