Oppdaget ukjent nettverk av kanaler under isen i Antarktis

I en ny studie har forskere oppdaget et komplekst nettverk med kanaler under den flere hundre meter tykke isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land i Antarktis. Det kan gi svar på smelteprossesene i den antarktiske innlandsisen.

Forskning_Fimbulisenx_Antarktis1._Foto_Elvar_xrn_Kjartanssonx_Norsk_Polarinstitutt_600x533.jpg

Forskere har over flere måneder de siste årene jobbet på isbremmen Fimbulisen, og foretatt analyser av datamengdene i etterkant. Resultatet fra forskningen kan påvirke prognosene for havnivået i framtida. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt. Frontfoto: Fimbulisen-ekspedisjonen fra Norsk Polarinstitutt bestod bl.a. av et team med havforskere og et team med glasiologer. Mens glasiologene måler tilgangen på snø og is, skaffer havforskerne data om hvor mye is som smelter under isbremmen – tilsammen får vi unik informasjon om klimaet i dette uutforskede området av Antarktis. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt.

Kanalene er synlige på nye bilder med høy oppløsning fra satellittradar. Detaljerte bakkeradarmålinger har i tillegg bekreftet og gitt inngående beskrivelser av kanalenes geometri.

Omtrent halvparten av smeltingen av innlandsis i Antarktis skjer på undersiden av isbremmer, som er flytende isbreer. Disse er flere hundre meter tykke, og Fimbulisen er den største isbremmen i den norske sektoren.  

Den nye studien kan bidra til å forstå mer av smelteprosessene av den antarktiske innlandsisen.

-Formen på isens underside kan påvirke havsirkulasjonen i hulrommet under isbremmene, og observasjoner derfra er viktig informasjon om smelteprosessene som pågår i Antarktis, sier glasiolog og medforfatter av studien, Jack Kohler, fra Norsk Polarinstitutt.

Les mer på Norsk Polarinstitutt sine hjemmesider

lignende nyheter