Ny feltstasjon på plass på Bouvetøya

 

Bouvet1_600x450.jpg

Det var et krevende oppdrag å sette opp den nye stasjonen.  Foto: Aleksander Nyborg Kiil. Frontfoto: Den nye stasjonen ble klargjort i Tromsø, og fraktet til Bouvetøya med båt fra Cape Town, før den endelig ble satt opp på Bouvetøya. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt.

Bouvetøya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og er det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger. I flere perioder har Norsk Polarinstitutt hatt forskningsstasjon på øya, men disse er etter tur blåst i stykker eller blitt tatt av ras.

Den forrige stasjonen, et containerbygg på 36 kvadratmeter, ble bekreftet forsvunnet da satellittbilder i 2007 viste at området der stasjonen stod hadde rast ut i havet.

Viktig sentrum for forskning og overvåkning

Siden midt på 1990-tallet har Polarinstituttet forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya. Øya er bebodd av opptil 70. 000 pelssel. Bestandsutviklingen av sel og pingviner gir også et godt bilde på krillbestanden, som er en viktig del av det antarktiske økosystemet. Krill er etter hvert også blitt populært innen kommersielt fiskeri, og forvaltning og forskningsvirksomheten på øya legger viktig grunnlag for retningslinjer innen fangst og kvoter for uttak av krill i Sørishavet. 

Les hele artikkelen her

lignende nyheter