NIKU med nye nordområdesider

Avdelingsleder for NIKUs Nordområdeavdeling Elin Rose Myrvoll sammen med Marit Myrvoll, Alma Thuestad, Einar Eythórsson og Inger Marie Holm-Olsen. (Stine Barlindhaug var ikke til stede da bildet ble tatt.) Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

NIKUS nordområdesider

NIKUs nordområdeavdeling er basert ved Framsenteret i Tromsø. Avdelingen leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Forskningsprosjektene er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner. NIKU ønsker å bidra med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling.

NIKU

lignende nyheter