Milde vintre ødelegger livsvilkår

Svalbardreinen får problemer med å få i seg nok næring når bakken fryser før det kommer snø. Isdekket slapt av regn gjør vegetasjonen utilgjengelig Foto: Aundun Stien. Fronfoto: Isdekket vegetasjon på Svalbard. Foto: Vebjørn Veiberg.

Få gressetere kan overleve den lange, kalde og mørke arktiske vinter, men for dyr som er tilpasset dette livet kan mildvær med regn på vinteren være katastrofalt. Regnet fryser til is rundt vegetasjonen og gjør den utilgjengelig for dyra. En ny studie fra Framsenteret viser at slike regnperioder har store negative effekter på både mus og rein i Arktis.

Nåløye

-De eneste gressetende pattedyra som klarer seg året rundt på Svalbard er Svalbardreinen (Rangifer tarandus platyrhynchus) og Østmarkmusa (Microtus levis). For begge disse artene representerer den lange kalde vinterperioden ett nåløye for overlevelse og reproduksjon, forteller forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Framsenteret, Audun Stien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Østmarkmus under veing. Foto: Audun Stien

Østmarkmusa oppholder seg under snøen gjennom vinteren der den lager ganger for å finne gress og røtter til mat, og ett tykt snølag isolerer mot kulde og dårlig vær på overflaten. Svalbardreinen tåler derimot kulde og vind godt, men er avhengig av å finne bare rabber med vegetasjon eller å grave seg ned gjennom snøen til maten.

Katastrofale følger

I studiet fra Framsenteret vises det for første gang at disse arktiske reinsdyr og mus påvirkes sterkt av samme værfenomen på vinteren. I tørre, kalde vintre klarer både Svalbardreinen og Østmarkmusa seg bra, mens mildvær med regn kan være katastrofalt for begge arter.

-Årsaken til dette er at regnvannet trenger gjennom snøen og fryser til is når det møter den kalde bakken. Der forårsaker regnvannet et islag som kan dekke vegetasjonen og gjøre den utilgjengelig som mat, opplyser Stien.

Isdekt vegetasjon i Arktis, som her på Svalbard, er et problem for rein og smågnagere. Foto: Vebjørn Veiberg.

Skyldes klimaendringer Mildvær med regn på vinteren er ett fenomen som er vidt utbredt i Arktis, og forventes å bli mer vanlig som en følge av de globale klimaforandringene. De relativt enkle økosystemene og den sterke effekten av slikt regn på arktiske gressetere tyder på at effekten av variasjoner i klima kan være tilsvarende over store områder i Arktis, og at utviklingen som en følge av de globale klimaforandringene kan bli lettere å forutsi i Arktis enn i mange andre regioner av jorda, konkluderes det i artikkelen.

: fakta

I en artikkel, “Congruent responses to weather variability in high arctic herbivores”, er nå studiet presentert i fagtidsskriftet “Biology letters». Audun Stien er en av hovedforfatterne av artikkelen. I tillegg til NINA har Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø, Norsk Veterinærinstitutt og UNIS bidratt som Framsenterets institusjoner bidratt med forskning og som forfattere av artikkelen. I tillegg har forskere fra The James Hutton University, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Oslo vært delaktig.

lignende nyheter