Meteorologisk institutt nytt medlem i Framsenteret

Meteorologisk institutts overvåking og forskning i nordområdene vil være viktige bidrag for å utvide og styrke Framsenterets faglige kompetanse.

Vinje copy.jpg

Foto: Forskningen i Framsenteret er viktig for varsling av vær og forskning i Meteorologisk institutt. Her fra Vinje på Gimsøy i Lofoten. Fronfoto: Utakleiv i Lofoten. Klikk på bildet for full størrelse (Begge foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.)

Et enstemmig sentermøte har sagt ja til søknaden fra Meteorologisk institutt om å bli fullverdig medlem av FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret). Denne uka ble medlemskapet godkjent av departementsgruppen for Framsenteret.

-At Meteorologisk institutt blir medlem av Framsenteret er en god nyhet for oss, sier senterleder Jan-Gunnar Winther. Meteorologisk institutts overvåking og forskning i nordområdene vil være viktige bidrag for å utvide og styrke Framsenterets faglige kompetanse. Vi ser også fram til et tettere samarbeid med en sentral statsinstitusjon som tilhører Kunnskapsdepartementet, sier Winther.

Nordområdene viktig

– Forskningen i Framsenteret er viktig for å sørge for at Meteorologisk institutts operasjonelle tjenester baserer seg best mulig på observasjoner og prosesskunnskap i områdene vi varsler for – Norge og tilhørende havområder. Her er nordområdene viktige, sier forskningsdirektør i Meteorologisk institutt, Øystein Hov. 

Framsenteret, som er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, består dermed av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Senterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. 

I regi av Framsenteret drives det seks forskningsprosjekter (forskningsflaggskip) der medlemsinstitusjonene og andre samarbeidspartnere deltar. I stor grad er det Klima- og miljødepartementet som finansierer denne forskningen, men også andre departementer bidrar.

Ledende

Meteorologisk institutt ble etablert i 1866 og er i dag et internasjonalt ledende kompetansemiljø innenfor varsling av vær og forskning på klima. Instituttet, som har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Bergen og Tromsø, er oppdelt i tre divisjoner: varslingstjeneste, Forskning og utvikling, og IT.

Meteorologisk institutt varsler været til lands og til havs, beregner prognoser for sjøisutbredelse, kartlegger klimautviklingen de siste hundre år og beregner projeksjoner for utviklingen framover, og beregner miljøbelastningen knyttet til forurensning til lands og til havs.

– MET har gode formidlingskanaler til allmennheten og viktige samfunnssektorer, og kan gjennom medlemskapet i Framsenteret bidra til en enda mer synlig samfunnsnytte av sentrets forskning, sier Øystein Hov.

 

 

 

lignende nyheter