Målepunkter på skredrammet fjell

Ras under Storsteinen

Steinspranget fra Storsteinen i Tromsø gjorde ingen skade. Foto: Ronald Johansen/iTromsø.

De siste årene har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført et større undersøkelsesprogram i Troms med sikte på å lokalisere ustabile fjellparti som kan gi større fjellskred. I den sammenheng har Storsteinen blitt undersøkt.

Vanlig steinsprang Mandag 18. oktober løsnet det flere steinblokker fra fjellet.

– Dette var steinsprang og er svært vanlig. Det kan ikke sammenlignes med fjellskred, som er langt større i volum og vil kunne nå mye lengre ut fra skråningen enn det som er tilfelle for steinsprang, forteller forsker Knut Stalsberg ved NGUs Tromsø-kontor.

Blokkene raste ned i de bratte bakkene under fjellsiden og utløste et mindre jord- og steinskred. Den største steinblokken som løsnet veide trolig seks-sju tonn. Skredet i løsmassene var mellom 20 og 40 meter bredt og stanset 500 meter over bebyggelsen. Ingen kom til skade i hendelsen.

Sårbart område

– Samlet volum av Storsteinen er ekstremt lite i forhold til andre steder vi har undersøkt i Troms fylke. Likevel har vi valgt å etablere fire målepunkter med GPS-utstyr på fjellet. Årsaken er at volumet er stort nok til å gjøre skade. Området under er sårbart med hensyn til både boliger og infrastruktur, forteller NGU-forsker Iain Henderson.

Det har rast fjellblokker fra Storsteinen flere ganger siden siste istid. Opprinnelig var fjellpartiet mye større enn i dag. Geologene betrakter fjellet som lite farlig i forhold til bebyggelsen, men vil fortsette å holde det under oppsikt. Derfor vil målingene av mulig bevegelse fortsette i årene framover.

Ingen evakuering

Storsteinen ligger like ved det populære utfartsstedet Fjellheisen, noen få kilometer i luftlinje fra Tromsø sentrum. Forskerne Knut Stalsberg fra NGU og Andrea Taurisno fra NVE Region Nord, har gjennomført en grundig befaring i området, både til fots og med helikopter.

– Det er ikke farlig å bo i området, fastslår geologene. Det ble heller ikke iverksatt evakuering etter skredet mandag 18. oktober.

Denne artikkelen er skrevet av Gudmund Løvø, NGU

NGU i Framsenteret

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om fastlands-Norges geologi og kontinentalsokkelens øvre lag. NGUs virksomhet er samfunns- og brukerorientert, med databank og kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann som er viktig for å oppfylle visjonen: Geologi for samfunnet.

NGUs avdelingskontor i Polarmiljøsenteret i Tromsø har tett kontakt med regionale myndigheter og aktører, både i Nord-Norge og i Barentsregionen.

lignende nyheter