Lansering av forskningssamarbeid

Hvilke konsekvenser vil klimaendringene ha for tradisjonell reindrift? Framsenterets forskning skal forhåpentligvis gi svar på dette.

Universitetet i Tromsø, fredag 16. desember 2011, klokken 12.00

Universitetet i Tromsø og Norsk institutt for naturforskning leder flaggskipet «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk», et forskningssamarbeid satt i gang av Framsenteret.

Deltagende institusjoner er Akvaplan-niva, Bioforsk, CICERO, Norges Veterinærhøgskole, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norut, Norsk Polarinstitutt, UNIS og Veterinærinstituttet. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Flaggskipet har som mål å samle og utvikle kompetansen i Framsenteret med det formål å øke og skape ny kunnskap hva angår relasjonene mellom klimaendringer, responser i økosystem og samfunn i nordlige landskap og dermed bli internasjonalt ledende på sentrale og helhetlige klimarelaterte problemstillinger i nordområdene.

ProgramUniversitetet i Tromsø, fredag 16. desember 2011, klokken 12.00

12.00 – 12.45: Lunsj i kantina på Naturfagbygget, UiT.

12.45: – 15.00: Auditoriet Naturfagbygget, UiT:

  • Velkommen og innledning: Rektor Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.
  • FRAM – nordområdesenter for klima- og miljøforskning, forskningssamarbeidet og flaggskipene: Formidlingskoordinator Helge M. Markusson og forskningskoordinator Jo Jorem Aarseth, begge Framsenteret.
  • The Arctic Environment: rapid changes and their multiple consequences: Professor Terry Callaghan, The University Of Sheffield.
  • Flaggskipet «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk»: Flaggskipleder Rolf A. Ims, Universitetet i Tromsø
  • 15.00 – 15.20:Kaffepause
  • 15.20 – 16.00:  Presentasjon av flere prosjekter i flaggskipet.

: fakta

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

  • Framsenteret har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.
  • Vi bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.
  • Med forskning som grunnlag formidler vi kunnskap til utdanning, forvaltning, næringsliv og publikum generelt.

Påmelding til helge.markusson@framsenteret innen 13. desember 2011.

 

lignende nyheter