Kjersem skal lede Framsenteret AS

Frode Kjersem er ansatt som ny direktør i Framsenteret AS. Han  kommer fra stillingen som regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark og tidligere leder for BarentsWatch.

Kystverket-Frode Kjersem_350x438.jpg

Framsenteret AS eies av deltakerinstitusjoner i Framsenteret og har ansvar for gjennomføring av formidling- og forskningskoordinering i senteret. Framsenteret AS ivaretar også driftsmessige fellesfunksjoner i senterbygget. 

En viktig oppgave for den nye direktøren blir å være med på gjennomføringa av bygginga av senterets byggetrinn 2. Grunnsteinen til bygget ble lagt i januar i år, og byggearbeidet starter i slutten av mars. I tillegg bistår direktøren Framsenterets øverste organ, sentermøtet, som ledes av Anne Husebekk.

Les mer om Framsenteret her

Kjersem er født og oppvokst i Tromsø. Han har utdannelse som ingeniør, bedriftsøkonom og master i organisasjon og ledelse fra UiT.

Gjennom sitt arbeid har han også ervervet seg mye samfunnskunnskap, nettverk regionalt og nasjonalt, og kunnskap om politiske prosesser.

-Vi er veldig fornøyd med å ha Frode Kjersem på plass som ny daglig leder av sekretariatet til Framsenteret. Det var svært mange sterke søkere, sier styreleder i Framsenteret AS, Aase Tveito.

-Jeg er spesielt interessert, og takknemlig for at jeg bor her jeg bor, og setter pris på å kunne delta i utviklingen av landsdelen i et nordområdeperspektiv.  Jeg føler meg privilegert til å kunne få jobbe med dette innenfor Fram-samarbeidet og ser fram til å ta fått på nye og spennende oppgaver, sier Kjersem.

Frode Kjersem, som tiltrer i august, overtar stillingen etter Are Johnsen som går av med pensjon til sommeren.

lignende nyheter