Intensiverer samarbeidet med Kina

I tre dager er 40 deltakere fra seks land samlet til workshop i Tromsø om arktisk polarforskning. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt

Det er forskere fra Kina, Finland, Sverige, Tyskland, USA og Norge som denne uka møtes til workshop for å oppdatere hverandre på klimaforskningen i Arktis. Hensikten er å orientere hverandre om klimaforskningen på tvers av landene, og diskutere fremtidige satsingsområder innen forskning på havis, snø og klima i nordområdene.

– Mye av det internasjonale polarforskningssamarbeidet skjer gjennom internasjonalt samarbeid, og derfor er det viktig at vi møtes på denne måten, sier forsker og leder av workshopen, Sebastian Gerland, fra Norsk Polarinstitutt.

Norge-Kina-samarbeid

Workshopen har som et spesielt mål å intensivere samarbeidet mellom Norge og Kina, og er en videreføring av den allerede eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene. I 2010 undertegnet Norsk Polarinstitutt og the Polar Research Institute of China en samarbeidsavtale om polarforskning. Det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet om polarforskning omfatter blant annet forskning på breer, havis og tilrettelegging for forskningstokt i Arktis.

AMORA, Lotus og Satellite Remote Sensing av Atmosphere-Surface Systems og Ground Truth målinger er noen av de pågående norsk-kinesiske forskningsprosjektene. Alle er finansiert av Norges forskningsråd.

– Det er viktig å være her og høre om statusen for de ulike institusjonenes forskningsprosjekter og hvilke behov de har fremover, sier Forskningsrådets spesialrådgiver med ansvar for Kina-samarbeidet, Thomas Hansteen.

Satser på polarforskning

Kina har de siste årene i stadig større grad engasjert seg i arktiske problemstillinger og forskning, og i likhet med Norge og flere andre land – har Kina polarforskere som befinner seg i det i internasjonale toppsjiktet. Under workshopen i Tromsø møtes forskerne fra en rekke internasjonale institusjoner som alle arbeider med spørsmål knyttet til bl.a. den arktiske havisens utvikling, transport av sot i Arktis og dens effekt på snøens albedo, fjernmåling og modellering av snø/is.

Workshopen arrangeres i regi av Norsk Polarinstitutt, CliC, Universitetet i Tromsø, ICE og Framsenteret. Hovedfinansieringen til workshopen kommer fra Framsenteret.

lignende nyheter