Informasjonsmøter om Framsenteret, i Oslo og Trondheim

Framsenteret presenterer seg selv for fagmiljøer og andre interesserte i Oslo og Trondheim, 4. og 5. mars 2015.

Framsenteret oversikt_650x402.jpg

Framsenteret har base i Tromsø. Foto: Ronald Johansen. Frontfoto: Ole Magnus Rapp.

Velkommen til informasjonsmøte om Framsenteret

Onsdag 4. mars presenterer vi oss selv for interesserte i Oslo-området. Sammen med CICERO ønsker vi hjertelig velkommen til CIENS toppsenteret, forskningsparken, i Gaustadalléen 21, Blindern, fra klokken 13.00 til 17.00.

Torsdag 5. mars kommer vi til Trondheim, og da ønsker vi og NINA deg velkommen på NINA-huset, Høgskoleringen 9, på Gløshaugen, fra klokken 13.00 til 17.00.

Møt forskere fra noen av senterets seks forskningsflaggskip.

·         Eldbjørg Heimstad, forskningsdirektør NILU – Norsk institutt for luftforskning og leder for Framsenterets flaggskip «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.»

·         Per Fauchald, seniorforsker NINA – Norsk institutt for naturforskning og leder for Framsenterets flaggskip «Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON)»

·         Hartvig Christie, forsker ved NIVA, engasjert i prosjekter i Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord».

Møt Framsenterets sekretariat:

  • Hvordan få finansiering til fra Framsenteret.
  • Lær mer om hvordan kan din institusjon kan ha nytte av og/eller delta i Framsenterets forskning.
  • Formidling av forskning og forvaltning.
  • Få annen nyttig informasjon om Framsenteret.

Program

13.05: Velkommen og introduksjon (bl.a. kort historikk og bakgrunn) om Framsenteret.

13.15: Den faglige organiseringa i Framsenteret.

13.35: Innhold og erfaringer i flaggskipet Miljøgifter.

14.00 – 14.15: Kaffepause

14.15: Presentasjon av Framsenterets nye flaggskip, MIKON.

14.40: Blant kråkeboller og kongekrabber. Slik er det å arbeide i et Framsenterprosjekt.

15.05: Hvordan få finansiering fra Framsenteret. Lær mer om hvordan kan din institusjon kan ha nytte av og/eller delta i Framsenterets forskning.

15.30-15.45: Formidling av forskning og eller til forvaltning.

16.00: Mat, drikke og den gode samtalen.

 

Av hensyn til servering ber vi om at du melder din ankomst innen 27. februar. Påmelding, med opplysning om du vil treffe oss i Oslo eller Trondheim, kan sendes til helge.markusson@framsenteret.no

lignende nyheter