Ikke noe oljerush i Arktis

Foto: Jo Jorem Aarseth, Framsenteret

Både oljeselskapene og de landene som grenser til Arktis følger nøye med på at isen trekker seg tilbake og åpner tilgangen til oljeressursene i regionen.

Det melder CICERO på sin nettside.

Forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og CICERO Senter for klimaforskning har studert det globale oljemarkedets framtid med tanke på å avdekke Arktis sin rolle som gass- og oljeleverandør. Om lag en fjerdedel av verdens uoppdagede olje- og gassressurser antas å befinne seg i denne regionen. Men utvinning av ressursene vil bli dyrt, melder forskerne i artikkelen The Arctic: No big bonanza for the global petroleum industry.

For at det skal være lønnsomt å utvinne petroleumsressursene i Arktis, må olje- og gassprisene holde seg høye. Men petroleumsprisene vil påvirkes av tilgangen til tross alt lettere tilgjengelig olje og gass i form av såkalt ukonvensjonell olje og gass og gjennom store petroleumsressurser i Midtøsten.

Forskere fra SSB og CICERO finner at Arktis sin andel av framtidig olje- og gassproduksjon – til tross for den store andelen uutnyttede ressurser som befinner seg der – bare vil utgjøre 8 til 10 prosent av den globale produksjonen innen 2050. Dermed vil virksomheten i Arktis spille en mindre rolle som olje- og gassleverandør selv om regionen fortsatt er en relativt viktig petroleumsleverandør.

lignende nyheter