Framforskere under forskningsdagene 2015

Har du lyst å lære mer om forskninga som foregår i Framsenterets institusjoner. Kom på forskningstorget i Tromsø lørdag!

20150925_110848_650x366.jpg

Foto/frontfoto: Fra årets forskningstorg i Tromsø: Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

25. – 26. september

11.00  – 15.00 i teltet på Strandtorget i Tromsø sentrum

Mat i lufta, mat på land og mat i vann! Ei gullrekke med ansatte fra Framsenterets institusjoner er klare til å møte vitebegjærlige mennesker i alle aldre. Vi skal fortelle om hvordan blåbæra påvirkes av endringene i vintertemperaturen, om forskning på nordnorsk bygg, om hva du kan spise i havet og om hvordan vi forvalter ressursene. Kanskje lærer du mer om siloksaner, og blir overrasket over at det kan ha betydning for maten din. Møt forskere og andre ansatte fra NIBIO, Norsk PolarinstituttNINANILU, Havforskningsinstituttet, Akvplan-nivaPolaria og Framsenteret AS.

 

20150925_110932_650x366.jpg

Vi serverer byggrøt med blåbær, du får bli kjent med fisk og maneter. Kom!

 

25. september

Researchers night 2015

Den siste fredagen i september arrangeres Researchers Night – forskernatt – over hele Europa. I år er Framsenteret ansvarlig for forskernatta i Tromsø, og sammen med en rekke samarbeidspartenere inviterer vi til:

Valgets kvaler – hvalens valg

Forskernatt – Framsenteret og Kystens hus 25. september 19.00 – 23.00

NB! Utsolgt!

 

Kval[1]_650x433.jpg

Foto: Karl-Otto Jacobsen, NINA. Les mer om bildet her.

Bli med på en helaften der vi skal fortelle dere mer om hvalen, selen, silda og mye annet som befinner seg i en norsk fjord utenfor Tromsø. Få et tilbakeblikk til 80-tallet, da Norge fortsatt var en stor selfangstnasjon. Bli med på en vandring langs kaiene i Tromsø, fra Framsenteret til Kystens Hus. Foredrag, forskermøte, fangstmenn forteller, utstillinger, forskningsteater, mat og drikke!

div okt 016_650x435.jpg

Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Arrangementet starter på Framsenteret klokken 19.00 og avsluttes på Kystens Hus klokken 23.00.

Kvaløya lever opp til navnet: Hvalinvasjon i nordnorske vinterfjorder

Martin Biuw er seniorforsker på Akvaplan-niva A/S på Framsenteret. Han har 20 års fartstid som forsker på både sel og hval verden over, fortrinnsvis i polare strøk. Han leder blant annet et tverrfaglig forskningsprosjekt om hvordan de seneste årenes innsig av sild i nordnorske fjorder trekker til seg fiskeflåten, hval og turister, og hvordan det også kan påvirke andre lokale industrier som f. eks. oppdrettsnæringen. Martin er opptatt av hvordan innovativ teknologi kan tas til bruk for å samle inn bedre kunnskap om hvalenes og selenes atferd, tilstand og levebetingelser, og har vært sentral i utviklingen av instrumenter som kan festes på dyrene for å i tillegg samle informasjon om havenes tilstand.

Tore Haug leder Havforskningsinstituttets forskningsgruppe på sjøpattedyr og er i tillegg professor ved Universitetet i Tromsø. Han forsker i særlig grad på problemstillinger knyttet til forvaltning av hval og sel i våre havområder: Hvor store er bestandene, hvor stort uttak tåler de, hva betyr de i økosystemet. Han har ansvar for Havforskningsinstituttets rådgivning om sel og kval til norske forvaltningsmyndigheter. På Forskernatta skal han holde et foredrag med tittelen: ”Moderne kvalfangst – bærekraftig ressursutnytting eller jakt på truede ikoner?”

Øistein Jakobsen er en vaskekte fangsmann. Han kommer for å fortelle om selfangst i ishavet med fangsskuta "Norsel" i årene 1980 – 1984. I Norsk Polatrinstitutt sitt bibliotek på Framsenteret har vi satt opp ei utstilling med Jakobsens fotografier fra denne perioden.

SadioNor teater tar alle frammøtte med på vandring langs kaiene, og vi ender opp på nyåpnede Kystens hus. Her byr vi på en buffet av mat fra fjorden. Få en smakebit av sjømat, fra tang og krill, til hval og sild, og bli kjent med det nye huset.

Kystens hus_650x288.jpg

Kystens hus, Tromsø. Ill: Kystens Hus.

Arrangementet starter på Framsenteret klokken 19.00 og avsluttes på Kystens Hus klokken 23.00.

Arrangementet er gratis, men du må ha billett for å delta. De som har fått billetter kan hente dem på Framsenteret, resepesjonen. 

Tidligere arrangementer under årets forskningsdager

Forskerne kommer!_650x430.jpg

Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret

Forskerne kommer!

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva vi driver med. Dette er tredje gang vi fyller bilen med folk og materiell. Samarbeidspartnere er Halti næringshage, Senja næringshage og Kunnskapsparken nord. Arrangementene er støttet av Norges forskningsråd og inngår som en del av Forskningsdagene 2015.

 

Mat til alle!

I år skal vi hovedsakelig fortelle om noe all maten vi har rundt oss, nemlig bær og fisk.

Visste du at hvis man fanger man 100 tonn villtorsk i april, kan man selge 200 tonn i desember dersom man setter fisken i merder?

Levendelagring betyr at fisken fanges og holdes levende i merder. Fisken kan fôres opp, og slaktes når det er behov for det. Da slipper man store sesongsvinginger i leveransene til kundene. For eksempel kan man levere fersk torsk året rundt. Fisken blir også mer verdt.

Vi kan faktisk takke forskerne for at den torsken som hvert år svømmer fra Barentshavet og til Lofoten for å gyte utgjør verdens største bærekraftige bestand av torsk.

Ikke bare blåbær, nei. Og når vi snakker om blåbær: Det finnes studier som viser at bæret kan motvirke kreft og senke innholdet av kolesterol i blodet.

 

Forskerne kommer til:

18. september, Gibostad

10.00 – 13.00: Senja videregående skole

19. september Finnsnes

10.00: Forskningstorget på kunnskapsparken Finnsnes.

21. september, Storslett

11.30-15.00: Kulturscenen, Haltibygget

22. september, Kåfjord

10.00-14.00: Kultursenteret i Olderdalen

23. september, Sjøvegan

12.15 – 15.15: Sjøvegan videregående skole. For skoleelever.

18.00 – 20.00: Sjøvegan videregående skole, åpent møte i kantina.

 

lignende nyheter