Følg villdyr på nett

Hvor flyr ørna? Er det gaupe i ditt nærområde? Hvilke trekkruter har elgen? Dette er spørsmål du kan få svar på ved å gå inn på Norsk institutt for naturforsknings nettside, dyreposisjoner.

Foto: NINA

Dette er NINAs internettbaserte system for kartvisning av posisjoner fra dyr og fugler merket med radiosendere.

Innsynet er åpent for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. NINA har etablert denne innsynsløsningen for at alle skal kunne få litt mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen. Om dette skulle vise seg å medføre en ulempe for de dyrene som er med, vil innsynsløsingen måtte stenges for et så åpent innsyn som NINA tillater i dag. Hvordan kartlegginga utføres kan du lese om på dette faktaarket fra NINA.

dyreposisjoner.no finner du her

lignende nyheter