Det norske Polaråret avsluttet

iAOOS Norway var et polarårprosjekt hvor målsettingen var å bidra til et bedre observasjonssystem for hav, is, atmosfære og biosfære. Her fra tokt med K/V Svalbard i Framstredet i april 2007. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt

Over 120 deltakere var samlet til en nasjonal sluttkonferense i Tromsø 12. og 13. april. Under konferansen ble norske polarårprosjekter oppsummert –  både forskningsprosjekter og formidlingsprosjekter. Det var 228 prosjekter totalt i Det internasjonale polaråret (IPY), med 50 000 deltakere fra over 60 land. Norske bidrag utgjorde 28 forskningsprosjekter og 22 formidlingsprosjekter som ble finansiert gjennom blant annet Norges forskningsråd.

 Leder for den norske IPY-komiteen, Øystein Hov fra Meteorologisk institutt, erklærte Polaråret som en suksess.

 Både datainnsamlingen, forskningen og aktivitetene innenfor formidling og utdanning har vært svært vellykket, sa Hov.
Bok om Polaråret
Polaråret takket for seg under konferansen og lanserte samtidig boka "Polaråret – Det norske bidraget". Boka er en populær framstilling av forskningsprogrammet og prosessen med etablering av det, de 28 forskningsprosjektene – og formidlings- og undervisningsaktivitetene. Boka er rikt illustrert med bilder fra forskningsaktiviteter og feltarbeid, og den kommer både i norsk og engelsk utgave. Polaråret varte i to år – fra mars 2007 til mars 2009.  løpet av denne perioden ble forskningsinnsats fra over 60 land koordinert i et ekstraordinært krafttak for å øke kunnskapene om både Arktis og Antarktis.
Felles database
Sluttkonferansen i Tromsø fokuserte også på arven etter IPY; hvordan man skal videreføre det store arbeidet som er gjort?  IPY har bidratt til større tverrfaglighet og samarbeid, og gitt et løft for både norsk og internasjonal polarforskning. Større tverrfaglighet og fokus på formidling i prosjektene, og samarbeid med utdanningsinstitusjoner har vært trukket fram som positive resultater av den store satsingen. Det diskuteres også hvordan man skal få inn alle IPY-data i en felles database. Norsk Polarinstitutt er med på dette prosjektet og har bidratt sterkt til å samle nasjonale data i databasen og tilgjengeliggjøre disse.
Snøball Film jobbet under konferansen med å lage filmsnutter til Polarskolen.no, som er et nettsted under planlegging. Snøball Film laget reportasje fra konferansen i Tromsø.
Verdenskonferanse i 2012
I juni i fjor var forskere fra hele verden samlet til IPY Oslo Science Conference, som endelig avsluttet det internasjonale programmet. Men Polaråret er ikke helt slutt   om et år, 22.-27. april 2012, er det ny verdenskonferanse i Montreal i Canada: "From Knowledge to Action".

lignende nyheter