Dagsseminar på Framsenteret

Framsenteret inviterer 7. april til dagsseminar med tema: “Tverrfaglighet i forskning og kriterier som har vist seg viktige for suksess”.

Inviterte foredragsholdere er fra CIENS, NTNU og UiT.

Program for seminaret: 

Dagsseminar+ved+Framsenteret-+tverrfaglig+forskning+og+suksesskriterier-Program.pdf

Påmelding til jo.aarseth@framsenteret.no innen 30.mars 2011. Seminaret er åpent for alle, men vennligst angi hvilke(t) flaggskip du hører til hvis du kommer fra en av Framsenteret sine institusjoner.

Her finner du to av foredragene for dagen: 

Håkon Fyhn:

Foredrag+til+Framsenteret+7+april+2011+H%C3%A5kon+Fyhn-+abstrakt.pdf

Vibeke Nenseth

Foredrag+til+Framsenteret+7+april+2011+Vibeke+Nenseth-+abstrakt.pdf

lignende nyheter