Bra for torsken, verre for selen

Krykkje ved fuglefjell. Foto: Geir Helge Systad, Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Flere bestander av sjøfugl er i nedgang, viser rapporten som du kan laste ned ved å klikke på linken nederst på siden.

Nedgangen gjelder særlig lomvi og krykkje. For lomvi er situasjonen så alvorlig at arten kan forsvinne som hekkefugl i mange fuglefjell langs fastlandskysten.
Langs vestkysten av Spitsbergen har det vært betydelig svikt i reproduksjon hos ringsel. Ringsel lever i isen og er avhengig av gode isforhold for å få frem unger. I Kvitsjøen, som ligger sør for Barentshavet, har ungeproduksjon hos grønlandssel falt betydelig de senere årene og i Norskehavet er det bestandsnedgang hos klappmyss, og disse forholdene skyldes nedgang i utbredelsen av havis.

Et karakteristisk trekk for Barentshavet er at klima (temperatur, isforhold og oseanografiske forhold) varierer betydelig fra år til år, melder Havforskningsinstituttet. Temperaturen i vannet i Barentshavet har økt de siste 30 årene. Parallelt med økningen i temperatur, har utbredelse av havis avtatt de siste 30 årene, og etter år 2000 har det vært flere år hvor hele Barentshavet har vært isfritt om sommeren.

Bredt sammensatt gruppe

Overvåkingsgruppen, som ledes av Havforskningsinstituttet med sekretariat i Tromsø,  er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, og etter behov andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i området.

Følgende institusjoner fra Polarmiljøsenteret har vært medlemmer i gruppen og har deltat i arbeidet eller mottatt informasjon fra gruppens arbeid: Akvaplan-niva,  Kystverket, , Norges geologiske undersøkelser, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt, Statens Strålevern.

 

Du kan lese hele rapporten her.

 

lignende nyheter