Bli med på målerjakt med ny app

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt.

Gul-frostmåler_JonAars_Agriopis_650x325.jpg

På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt etter en make. Forskerne vil ha din hjelp til å finne ut hvor langt nord de lever. Foto Jon Aars.

En kort periode om høsten tar den gule frostmåleren til vingene. Tiden er inne for å finne en make. Denne gule sommerfuglen kan minne om et høstgult bjørkeblad, og du ser den gjerne på husvegger i nærheten av utelys. Et vanlig høsttegn i Sør-Norge, men inntil nylig har den ikke vært å se lengst nord i landet. De siste årene har arten imidlertid trukket stadig lenger nord der den gjør skade på fjellbjørkeskogen.

Hvor langt nord?

Med appen «Målerjakt» og innsatsen fra frivillige målerjegere håper forskere fra NINA og UiT Norges arktiske universitet å kartlegge artens nordlige utbredelse.

–Dette er den arten av bjørkemåler i Nord-Norge vi vet minst om, sier Jane Uhd Jepsen, seniorforsker i NINA på Framsenteret. Hun har målere som arbeidsfelt.

–Vi vet at gul frostmåler har spredt seg nordover så langt som til Troms de siste tiårene. Men akkurat hvor langt nord og øst har den kommet? Finnes den i Indre Troms? Eller i Finnmark? Det vil vi finne ut ved å invitere til målerjakt.

 

Er du i Tromsø lørdag 30. september? Kom på "Fritt Fram!", og lær mer om bjørkemåleren og den nye appen!

 

Målerutbrudd

I bjørkeskogen i Norge, Sverige og Finland, forekommer enkelte arter av målere med mellomrom i enorme mengder. Når bjørkeskogen plutselig kryr av larver på sommeren har vi det som kalles et «målerutbrudd». Målerlarvene spiser bladene fra bjørk og andre løvtrær, og gjerne blåbær og småbusker på bakken også.

Fjellbjørkemåler og liten frostmåler gjør stor skade på bjørkeskogen i hele Nord-Norge. Foreløpig er slektningen gul frostmåler noe mer lokal, men forskerne forventer at den vil spre seg lenger nord og øst i årene framover.

–Laboratorieforsøk viser at den gule frostmåleren er en litt mer varmekjær art enn de to andre artene. Men med varmere klima er det all grunn til å tro at den har kommet for å bli, og kommer til å spre seg videre. Derfor er det viktig både å følge med på og skaffe ny kunnskap om målernes utbredelse, sier Jepsen.

Gul frostmåler (Agriopis aurantiaria)

Gul frostmåler er lett å kjenne igjen. De voksne hannene har en flott gyllen farge og likner omtrent på et høstgult bjørkeblad. Vingespennet kan variere fra 3-4 cm. Hannene tiltrekkes av lys og sees ofte på husvegger i nærheten av utelys på høsten. Flyvetiden er vanligvis fra tidlig september til langt ut i oktober.

Hunnene sees sjelden. De kan ikke fly og har bare bittesmå reduserte vingestumper. Er man heldig kan man finne hunnene kravlende på bjørkestammer på høstkvelder. Da er de på vei opp i treet for å legge egg.

På forsommeren året etter klekker larvene samtidig med løvsprett. De forpupper seg seint på sommeren og kommer frem igjen som voksne sommerfugler på høsten.

Gul frostmåler er registrert over hele Norge så langt nord som til Tromsø-området. Trolig er arten i ferd med å spre seg enda lenger nord og øst, men det fins ingen sikre registreringer. På Artsdatabankens nettsider kan du se dagens kjente utbredelse.

app malerjakt_450x800.png

Bli med på målerjakt? Slik gjør du det:

Last ned appen, og jakten kan begynne! Let rundt utelys på huset ditt, på hytta, på skoleveien, i skolegården eller hvor som helst du kommer.

Når du finner en måler som du mener er gul frostmåler, så ta et bilde med appen og send det inn. Det gjør ingenting om du tar feil. Alle bilder bekreftes av en ekspert i løpet av kort tid, og de vi kan artsbestemme med sikkerhet legges inn på kartet som nye registreringer.

Jeg har ikke smarttelefon. Kan jeg bidra likevel? 
Ja, det kan du! Du kan sende dine bilder av gul frostmåler på e-post til malerjakt@nina.no sammen med informasjon om når og hvor bildene er tatt. Så legger vi dine observasjoner inn på kartet for deg.

Følg med på Målerjakt-kartet og se hvordan dine observasjoner bidrar med økt kunnskap om utbredelsen til gul frostmåler i nord. Hvis du oppgir navn og e-post når du sender inn bilder, vil du motta oppdateringer om hvordan jakten går.

Målerjakt

Målerjakten er et samarbeid mellom NINA og UiT Norges Arktiske Universitet og det terrestre forskningssamarbeidet i Framsenteret. Arbeidet er finansiert av Framsenteret.

Les mer om målerjakten

Kontaktperson: Jane Uhd Jepsen

lignende nyheter