Anne Husebekk valgt til ny senterleder

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk overtok i dag som leder for Framsenteret. Den viktigste saken for Husebekk blir å jobbe for å realisere neste byggetrinn av Framsenteret.

Anne og Jan-Gunnar_650x413.jpg

Anne Husebekk avløste i dag Jan-Gunnar Winther som leder i Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson.

Leder velges av sentermøtet, det øverste organet i Framsenteret. Anne Husebekk overtar nå etter Jan-Gunnar Winther. Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, har vært leder av Polarmiljøsenteret siden 2007 og Framsenteret som ble offisielt åpnet 29. september 2010. Ledervervet er viktig i arbeidet med strategien innenfor forskning, forvaltning og formidling.

«Jan-Gunnar Winther har gjort en kjempeinnsats for utviklingen av Framsenteret. I dag framstår senteret som en suksess.» Det har vært en krevende jobb som han har løst på en utmerket måte, sa Husebekk etter at hun var enstemmig valgt tirsdag».

Nytt byggetrinn

Akkurat som sin forgjenger er Husebekk helt klar på hva som er hennes viktigste jobb i tiden framover; sikre start av neste byggetrinn av Framsenteret.

Da statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i fjor høst var det ikke satt av penger til byggestart, men Regjeringen har lovet å komme tilbake til saken i framlegget av revidert statsbudsjett i løpet av våren 2015.

«Framsenteret har en meget spennende forskningsportefølje, seks flaggskip innen arktiske forskningsfelt. Hvert flaggskip er et samarbeid mellom flere av senterets medlemsinstitusjoner. Flaggskipene er gode eksempler på at forskningssamarbeid lønner seg og at norske institusjoner fremstår sterke og gode ved forpliktende samarbeid rundt tematiske forskningsfelt», sier Husebekk. Jeg gleder meg til å fungere som Framsenterets leder i tillegg til rektorjobben på UiT.

Kunnskapssenter

«Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er en utmerket senterleder. Framsenteret er et kunnskapssenter og det er en styrke for den videre utvikling av senteret at vi nå har fått en leder som er knyttet til Kunnskapsdepartementet. Med den veksten institusjonene i Framsenteret har, er det faglig og strategisk viktig for nordområdesatsingen at vi fortsatt kan sikre bofellesskap gjennom realiseringen av et nytt byggetrinn. Jeg er overbevist om at det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for Framsenterets videre vekst. Det vil også styrke Norges posisjon i den internasjonale utviklingen i nord. Vi ser fram til framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett med store forventninger», sier Winther.

lignende nyheter