Årets fjellrev-valper er satt ut på Varangerhalvøya

Publisert: 5. februar 2019

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev-valper fra avlsprogrammet på Varangerhalvøya.
Årets første kull har kommet ut i friheten. Foto: Dorothee Ehrich, UIT Norges arktiske universitet.

Hvert av kullene ble satt ut på et naturlig hi. Utsettingen ble forberedt ved å sette opp en eller to fôrautomater i nærheten av de utvalgte hiene. Fôrautomatene har en åpning som er akkurat stort nok til at en fjellrev kan komme inn, men som er for liten til at rødrev eller jerv kan få tak i fôret. Det ble også satt opp et kunstig hi på hver hilokalitet. De kunstige hiene og fôrautomatene er av samme typen som brukes på avlsstasjonen.

Fra Oppdal

Valpene ble kjørt fra Oppdal til Varanger av NINA – Norsk institutt for naturforskning, så satt over i små hundebur og kjørt det siste stykke til sitt nye hjem på skuterslede. Når de var fremme ble de satt inn i de kunstige hiene, og inngangene ble lukket, slik at de fikk tid til å roe seg ned litt før de ble sluppet ut for å utforske friheten.

Bildene viser en fôrautomat, en fjellrev under transport i hundebur og feltpersonell som setter fjellrever inn i et kunstg hi. Alle foto: Dorothee Ehrich.

Nytt i år var at Statens naturoppsyn prøvde å sette de kunstige hiene over en inngang i det naturlige hiet. Dermed kunne valpene gå ned i det naturlige hiet, og ble ikke stengt inne i et lite kunstig hi med opptil 10 søsken. Dette gjorde at de var mye roligere når hiet ble åpnet, og ikke løp av gårde med en gang, slik som de fleste gjorde i 2018.

Forvaltningstiltak

Utsettingen er et forvaltningstiltak som har som mål å hindre at fjellreven dør ut på Varangerhalvøya. Tiltaket skal i første omgang pågå over tre år. Bestanden på Varangerhalvøya har vært gjenstand for andre tiltak og overvåkning siden 2004. I 2017 var bestanden på randen til utryddelse siden det var bare to-tre eldre fjellrev igjen på halvøya. Grunnen til dette var trolig at det ikke hadde vært noen lementopp siden 2011 og at bestanden var for liten til å klare en så lang periode uten et godt yngleår.

Avlsprogram

Valpene som settes ut er født og oppvokst på avlsstasjonen på Oppdal som driftes av NINA gjennom «avlsprogrammet for fjellrev”. Fjellreven er kritisk truet i hele Norge, og bevaringstiltak for denne lille arktiske reven gjennomføres nå i mange fjellområder. Det har vist seg at valpene som settes ut fra avlsprogrammet klarer seg bra, og bidrar til god vekst i de lokale bestandene.

På Varangerhalvøya håper vi derfor at utsettingen kan føre til en stor nok vekst i bestanden til at den kommer ut av faresonen for umiddelbar utryddelse. Overvåkningen av de utsatte fjellrevene gjøres av COAT gjennom «fjellrevmodul Varanger». Mange av valpene som ble satt ut i fjor har blitt observert på overvåkningskamera i løpet av året, noe som tyder på god overlevelse.

Sommeren 2018 ble det dokumentert en yngling på Varangerhalvøya, hvor minst en av foreldrene var en av de utsatte revene. Med muligheten for lemenår kommende sommer, håper vi at årets valper kommer å ha det riktig bra!

Lignende saker