Arealer: bruk, konflikt og politikk

Publisert: 21. oktober 2020

Velkommen til en kveld om arealbruk! Både vindkraftutbygging, turisme og industri har satt bruken av arealer på dagsorden i nordområdene de siste årene. Hvordan skal vi bruke plassen og hva går det på bekostning av?

CICERO Senter for klimaforskning og Framsenteret går i dybden på temaet og inviterer til en ettermiddag med tre av våre eksperter på området. De vil snakke om arealbruk både i et globalt og lokalt perspektiv.

Program:

• Velkommen – Hege Fantoft Andreassen, CICERO
• Hovedfunn fra FNs Klimapanels spesialrapport om land og klima – Marianne Tronstad Lund, geofysiker og seniorforsker hos CICERO.

En oversikt over landrapporten og hva den sier om konflikter og synergier, i det store globale bildet og det som er relevant for Norge.

Marianne Tronstad Lund jobber til daglig med komplekse modeller av klimasystemet og studerer effekten av våre utslipp og aktiviteter på atmosfære og klima.

• Bærekraftig arealbruk i nord. Mulig, eller en kilde til konflikt? – Cathrine Henaug, Forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning/Framsenteret

Industriutvikling, grønt skifte og økt turisme – kombinert med klimaendringer. Nordområdene er full av ressurser, men hvordan kan vi ta dem i bruk uten at det oppstår konflikter?

Cathrine Henaug arbeider til daglig som forskningssjef ved Norsk institutt for naturforsknings avdeling på Framsenteret.

Hun er utdannet økolog og har tidligere jobbet hos Fylkesmannen i Troms og hos Rambøll. Hun har arbeidet med fagområder innenfor reindrift og rovvilt, konsekvensutredninger og har erfaring med utredninger bla innenfor olje- og gassindustrien.

• Byutvikling og redusert privatbilisme – Anders Tønnesen, samfunnsgeograf og seniorforsker hos CICERO

Hva er sammenhengene mellom arealbrukspolitikk og bilbruk? Og hvordan brukes byvekstavtalene som et strategisk virkemiddel for å styre arealbruk i norske byregioner, slik at de fremmer klimavennlig transport?
Avslutningsvis blir det mulighet for å stille spørsmål til forskerne.

Anders Tønnesen har forskning tilknyttet klimavennlig byutvikling som et av sine hovedfelt, først ved Transportøkonomisk institutt og nå CICERO. Han er opptatt av hvordan kommuner, fylkeskommuner og staten gjennom samordnet areal- og transportplanlegging samarbeider for å redusere bilbruk og klimagassutslipp.

Lignende saker