A Changing Arctic – Tromsø 2.- 5. juni 2020

Publisert: 2. januar 2020

I begynnelsen av juni arrangeres konferansen «A Changing Arctic» i Tromsø. Konferansen er et samarbeid mellom Framsenteret, Nature Conferences, Nature Climate Changes og Nature Reviews Earth and Environment.

På grunn av COVID19 – koronaviruset avlyses konferansen «A Changing Arctic», som skulle arrangeres 2. – 5. juni i Tromsø. Les mer.

Bakgrunn og tema

Det eksisterer robuste bevis for menneskeskapte klimaendringer. Observasjoner i Arktis avslører stigende temperatur og dramatisk reduksjon i omfang og tykkelse på havisen. Forskning viser også nedbrytning av permafrosten og forsuring av havet. Dette er endringer som vil få store konsekvenser for biologi, økosystemene og samfunnet generelt.

For å kunne møte disse endringene er det viktig å danne seg en full forståelse av hvilke endringer i miljøet som skjer. Dette danner grunnlaget for programmet i konferansen, som er delt opp i tre hovedtemaer.

  • Land: økologiske påvirkning, permafrost, isdekke og landskapsendringer
  • Hav, åpent og kystnært: fysisk endringer, havforsuring og økologisk påvirkninger
  • Framtiden: sosiale aspekter, transformasjon og behov for forsking, ledelse og innovasjon

Her kan du lese nærmere beskrivelse av de tre temaene.

Hovedinlegg

Følgende forskere er bekreftet som «keynote speakers»:

Kevin R. Arrigo, Stanford University, USA.
Cecilia Bitz, University of Washington, USA
Bodil Bluhm, UIT Norges arktiske universitet, Norge.
Melissa Chierici, Havforskningsinstituttet, Norge.
James Ford, University of Leeds, Storbritannia.
Guido Grosse, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Tyskland.
Isla Myers-Smith, University of Edinburgh, Storbritannia.
Åshild Pedersen, Norsk Polarinstitutt, Norge.
Elana Rowe, Norsk utenrikspolitiske institutt, Norge.
Scott Stephenson, RAND Corporation, USA.

Program

A Changing Arctic vil starte med mottagelse på Framsenteret, på kvelden tirsdag 2. juni. Konferansen vil fortsette i plenum på The Edge Hotel onsdag, torsdag og avsluttes etter lunsj fredag 5. juni. En egen sesjon med postere vil foregå på Framsenteret på ettermiddagen torsdag 4. juni. Det vil også bli arrangert konferansemiddag og sosiale utflukter

Endelig faglig program vil bli presentert i løpet av mars.

Konferanseavgift

En oversikt over kostnader finner du her.

Lignende saker