Grunnet COVID-19, Coronavirus, har Framsenteret nå iverksatt tiltak som påvirker de ansatte og besøkende på bygget.

Due to the COVID-19 coronavirus, the Fram Centre has implemented measures that affect the employees and visitors of the companies located within our building.

English translation further down

 

Dette gjelder fra starten av arbeid torsdag 12. mars  og 14 dager fremover.

 

1.       Hovedinngangen er stengt, også mellom 08.00 og 16.00. Ansatte må derfor benytte seg av sitt eget adgangskort for å komme seg inn.

a.      I tidsrommet 08.00 – 16.00 er det en person fra serviceteamet tilstede på huset men ikke lokalisert i resepsjonen. Denne personen treffes kun på telefon 777 502 00 eller 77 68 88 80

2.       Ansatte som venter gjester til bygget, må de selv gå ned for å åpne døra.

3.       Resepsjonen er ikke betjent. Det betyr at i forbindelse med brannvern er institusjonene er selv ansvarlig for å notere seg hvem de har av gjester på huset.

4.       ISS vil levere posten kl. 8.00 som tidligere, og denne vil bli distribuert ut i posthylla som vanlig.  De vil også hente utgående post rundt kl. 1500.

5.       Framsenteret AS vil ta imot pakker til postrommet som vanlig, men døren inn til postrommet vil ære åpen mellom 08.00 og 16.00. Etter bekreftelse om at pakke er ankommet postrommet må vedkommende selv hente pakken innenfor gitt tidsrom.

6.       Andre posttjenester som DHL, Tromsø budbilsentral osv. vil kontakte vedkommende som skal få pakke levert. Vedkommende må da møte postbudet selv og motta pakken.

7.       Squashhallen badstu/garderober i fram 1 og fram 2 er stengt.

8.       Møte og konferansetjenestene som leveres av Framsenteret AS er innstilt. Kun møterom Bjørnøya vil være åpen, men det er ingen mulighet for servering eller bistand fra Serviceteamet. For å begrense smitten oppfordrer vi likevel ikke til å benytte dette lokalet til møter. Booking av møterommet skjer via booking@framsenteret.no.

9.       Kantina er stengt til og med 17. april.

 

English text

For your information.

Due to the COVID-19 coronavirus, the Fram Centre has implemented measures that affect the employees of the companies located within our building.

1.       The main entrance will no longer be open between 08:00 and 16:00. Employees must, therefore, use their own access-card to enter the building.

a.      There will be a person from the Serviceteam int he building but not in reception. You will only be able to get in touch with this person by telephone 777 502 00 or 77 68 88 80

2.       Employees who are expecting guests and to meet them at the building must meet them at the entrance themselves.

3.       The reception will no longer be in operation. With regards to fire safety, each institution is responsible for recording how many guests they have in the building.

4.       ISS will deliver the mail at 08:00 which will be distributed as usual. Outgoing mail will also be collected at about 15:00.

5.       Framsenteret AS will continue to receive packages from Posten/Bring and place them in the mailroom, but the door the mailroom will only be open between 08:00 and 16:00. This means that after receiving a mail about the arrival of a package, it is no longer necessary to contact the reception before collecting the package.

6.       Other postal services such as DHL, Tromsø Budbilsentral, etc. will contact each person who is expecting a package delivered. The person must then meet the postman and receive the package in person.

7.       The squash hall/sauna/and all changing rooms in Fram1 and 2 will be closed.

8.       The meeting- and conference services provided by Framsenteret AS will no longer be in operation. The meeting room Bjørnøya will be available (although we would like to discourage you from gathering unless absolutely necessary) but there will be no service associated with the room. The room can be booked via email to booking@framsenteret.no

9.       The canteen is closed until April 18th.

 

 

lignende nyheter