Hva betyr klimaendringene for naturen i nord, og hvilke grep bør vi ta for å gjøre noe?

Hvordan blir vi påvirket av miljøgifter?

Hva kan forskerne gjøre for å bedre sikkerheten for skipstrafikk i Arktis?

 

Vi har gleden av å invitere til Framdagen 2018. I år kan vi by på et bredt faglig program med innlegg fra våre seks forskningsflaggskip, lansering av et nytt forskningsprogram, og offisiell åpning av Framsenterets nybygg.

Årets program er rettet mot de som kan ha nytte av forskninga som foregår i Framsenterets store nettverk:

  • Forvaltning på ulike nivåer – nasjonalt, regionalt og lokalt
  • Forskere og studenter
  • Politikere
  • Næringslivsansatte
  • Interesseorganisasjoner
  • Media
  • Lærere i videregående skoler

Program

Del 1, auditorium 2. etasje:

10.00: Introduksjon til Framdagen

Anne Husebekk, leder for sentermøtet i Framsenteret/rektor ved UiT – Norges arktiske universitet.

10.10: Utdeling av Framprisene 2018
10.20: Fra vann til hval: Økosystemstudier i Kaldfjorden i Troms

Kathy Dunlop, Akvaplan-niva. Framsenterets forskningsflaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord.»

10.40: Raske vegetasjonsendringer i Arktis og i Nord-Norge: hvordan kan det påvirke naturforvaltningen?

Jarle W. Bjerke, NINA – Norsk institutt for naturforskning. Framsenterets forskningsflaggskip «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.»

11.00: Befolkningsundersøkelser øker vår forståelse av miljøgifteksponering

Torkjel Sandanger, UiT – Norges arktiske universitet. Framsenterets forskningsflaggskip «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.»

Del 2, Lysgården 3. etasje:

11.20: Poster-sesjon og kaffe

12.00: Offisiell åpning av Framsenterets nybygg

  • Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg overleverer nybygget til Klima- og miljødepartementet, ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Departementet stiller lokalene til disposisjon for Framsenteret, ved direktør Frode Kjersem.
  • Taler, omvisning, servering.
13.00: Lansering av Framsenterets nye forskningsprogram: Plast i Arktis
13.45: Kulturelt innslag.

Del 3, auditorium 2. etasje:

14.00: Sjødeponier for avgangsmasse fra gruver – Konsekvenser for marint miljø

Anita Evenset, Akvaplan-niva. Nestleder i Framsenterets forskningsflaggskip «Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord (MIKON).»

14.20: Havforsuring i arktiske havområder –  forskning og visjoner i flaggskipsprosjektet OA-DREAM

Haakon Hop, Forsker Norsk Polarinstitutt. Leder for Framsenterets forskningsflaggskip «Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann»

14.40: Forbedret sikkerhet i isen – hvordan kan tallene hjelpe?

Karl Gunnar Aarsæther, SINTEF Ocean. Framsenterets forskningsflaggskip «Havisen i Polhavet, teknologi og styringssystemer.»

Del 4, Lysgården 3. etasje:

15.00 – 17.00: Kulturell avslutning med korte innlegg om forskningsformidling, kunst i offentlige rom, utstillinger, poster-sesjon, musikk, mat og drikke.

Moderatorer: Kathryn Donnely og Helge M. Markusson, Framsenteret

Påmelding

Påmelding innen 20. august via denne linken.

lignende nyheter