Den levende isen – utstilling på Polaria

Publisert: 29. juni 2020

Hvordan påvirkes livet i Polhavet av den økende smeltingen av havis? Dette kan du lære med om på utstillinga Living Ice på Polaria.
Foto: Stephen Hudson

Den arktiske pulsen

Lyset styrer årstidene i Polhavet. Om vinteren omslutter polarnatta havet, og isen vokser seg større og tykkere. Om sommeren fører det intense sollyset til at store mengder is smelter. De siste tiårene har temperaturen i havet økt merkbart. I sommermånedene smelter havisen tidligere og fortere enn før, og smeltesesongen varer også lengere enn tidligere. Resultatet er at havisens utbredelse har minket med cirka 40% de siste 30 årene. Innen noen tiår kan hele isdekket i Polhavet forsvinne i smeltesesongen.

Fotg: Helge M. Markusson

Levende is

Hvordan påvirkes livet i Polhavet av den økende smeltingen av havis? Dette er et av de viktigste spørsmålene forskerne i forskningsgruppa Arctic SIZE stiller seg. Utstillingen viser deres arbeid med å kartlegge de mange organismene som lever i Polhavet og inne i selve havisen, økosystemer som står i fare for å bli påvirket om havisen forsvinner.

Samarbeid

«Living Ice» er laget av Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, i samarbeid med Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet. Utstillingen baserer seg på arbeidet til medlemmene i forskningsgruppen Arctic SeasonaI Ice Zone (Arctic SIZE), og er finansiert av UiT Norges arktiske universitet og Framsenteret. Formgiver er Reibo AS.

Lignende saker